ติดต่อเรา ชำระเงิน ข่าวสารของทางร้าน ตัวแทนจำหน่ายเครื่องสูบน้ำไม่ใช้ไฟฟ้าประวัติและผลงาน
เมนูหลัก
Home
Contact Us
Member
แนะนำอาชีพลงทุนน้อย
รายละเอียดสินค้าและบริการ
จำหน่ายกระดาษ Photo จากโรงงาน
โปรแกรมสำเร็จรูปซื้อมาขายไป
สินค้าจัดรายการ Promotion พิเศษ
Web Board รวม
About Us
ทะเบียนพาณิชย์
บริษัทขนส่ง
อัตราค่าส่ง EMS
สิทธิพิเศษ Dealer ร้าน BCRMshop
เปิด lab เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
เปิดหอกลั่นน้ำมันปาล์ม
xxx คนโกงหลอกขายสินค้าให้โอนเงิน
Link เพื่อนบ้าน หมึก Inkjet Tank
www.InkJetServices.com
www.inkworldshop.com
ร้านบีเน็ต (อุดรธานี)
แท้งค์รุ่นต่างๆ (Tank)
R1800
C45
CX3700
C67
CX4700 (Dry ink)
CX4700 (Durabrite Ultra)
Brother MFC-215C
Canon IP1600
R230
R210
CX2800
PM2000C (Japan)
PM3000C (Japan)
C58 (Dry ink)

ประกาศหาผู้ร่วมลงทุนสร้างหอกลั่นน้ำมันปาล์ม

                                                                ประกาศข่าว
                               17  กุมภาพันธ์ 2551
เรื่อง  เปิดหอกลั่นน้ำมันปาล์ม
เรียน ท่านสมาชิกและ Dealer
      ขณะนี้ทางร้านบี-ซีอาร์เอ็ม กำลังเจรจาสั่งเครื่องจักร หอกลั่นน้ำมันปาล์มเพื่อขยาย
ธุรกิจไปสู้ ผู้ผลิตในเชิงอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง  ด้วยเหตุและปัจจัยหลากหลาย
ทำให้ทางร้านมองว่า อุตสาหกรรมนี้จะเป็นต้นสายในการก่อให้เกิดอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น อาหารสำเร็จรูป น้ำมันปาล์ม ไบโอดีเซล เครื่องสำอาง
ขนม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป  สปาร์ เทียน เป็นต้น
       ด้วยจิตสำนึกเสมอว่าลูกค้าของ B-CRM เป็นผู้ให้โอกาสเรา ถ้าหากการเจรจาและการคำนวณ
ปรากฎว่าได้ผลกำไรและจุดคุ้มทุนที่แน่นอนทางร้านจะให้ กลุ่มลูกค้าโดยเฉพาะ Dealer มีสิทธิ์มา
ร่วมกันลงทุนและเราจะก้าวไปด้วยกัน  (โปรดติดตามข้อมูลเพิ่มเติม)
     แผนการดำเนินการ ขั้นต้น
   -เจรจาหาเครื่องจักรที่ราคาไม่สูงมากและมีเทคโนโลยีระดับปานกลาง (จะมีฝ่ายเทคนิกมาดำเนิน
การติดตั้งและสอนวิธีการใช้งาน) โดยร่วมกับวิศวะกรของเราในการออกแบบ ระบบลำเลียงกึ่งอัตโนมัติ
ในการผลิต   
1  ติดตั้งเครื่องจักร หอกลั่นน้ำมันปาล์ม โดยการระดมทุน จากกลุ่ม Dealer และเกษตรกร
    ที่สนใจเข้าร่วมกับทาง B-CRM  รายละเอียดหลังจากได้เครื่องจักรและมีการประชุมเรื่อง
    จุดคุ้มทุนเรียบร้อยแล้ว  จะสรุปเป็นตัวเลขให้กับผู้สนใจ อาจจะส่งเป็นเอกสาร เพื่อให้ข้อมูล
    ให้ทราบก่อน  หลังจากที่ตัดสินใจร่วมทุนแล้วจะขอนัดประชุดเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนิน
    งาน การจ่ายค่าตอบแทนผลกำไร หรือจะขยายอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพิ่มเติม 
2  ดำเนินขอส่งเสริมกับสถาบันการเงิน และหรือ BOI โดยรายละเอียดหลักๆจะมีการประชุมกับผู้ถือหุ้น
3 แผนดำเนินการ
     3.1 LAB ในการตรวจ % น้ำมันปาล์มดิบ เพื่อเข้าขั้นตอนการกลั่นและ ตรวจคุณภาพน้ำมันที่ได้ในขั้นสุดท้าย
     3.2  วางระบบเครื่องชั่ง ในการรับซื้อน้ำมัยปาล์มดิบ
     3.3  เข้าสู่กระบวนการกลั่น และได้ ผลิตผล
     3.4  การตลาด คาดว่าจะสร้าง ยี่ห้อเพื่อวางจำหน่ายในท้องตลาด การกระจายสินค้าด้วยกำลังของเรา
            สามารถกระจายได้ทั่วประเทศโดยไม่ยากนัก
      3.5 ขอ อย. เพื่อรับรองคุณภาพสินค้า
      3.6 สร้างอุตสาหกรรมต่อเนื่องน้ำมันไบโอดีเซล
     3.7 สบู่ แชมพู และสินค้าประจำบ้าน
     3.8  การดำเนินการจะต้องตรวจสอบได้เสมอ  ทางบัญชีจะต้องโปร่งใส
     3.9 การอนุมัติการดำเนินการ ต่างๆ ๆ จะต้องมีกรรมการ  อนุมัติร่วมกันมากกว่ากึ่งหนึ่งเสมอ
           (ค่อยคุยในรายละเอียดกันอีกครั้ง)
   เป็นต้น

         โอกาสพิเศษนี้ ทางร้านหวังเสมอว่าเราจะได้ร่วมมือและร่วมใจกันสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ด้วยกัน